Data

2015

Klientas

Horizon Advizor

Pasalaugos

Logotipas, firminis stilius

Informacija apie klientą

Horizon Advisor yra Nyderlanduose įsikūrusi verslo konsultavimo firma, galinti pasiūlyti platų spektrą paslaugų – nuo rinkos analizės bei tyrimų, marketingo bei finansinių planų kūrimo, iki finansinių konsultacijų bei buhalterinės apskaitos.

Koncepcija

Pagrindiniai logotipo sukūrimui taikyti kriterijai – būti atpažįstamam tarp konkurentų, paprastumas bei geometrinių formų visuma. Jo sukūrimas turi atspindėti patikimumą ir užtikrintumą paslaugų suteikimo visumoje. Atsižvelgiant Į Horizon Advisors verslo specifiką, buvo nuspręsta naudoti griežtas, stabilias, geometrines formas. Logotipo elementai tarsi palaiko vienas kitą, jie susiję taip pat kaip verlso plano sukūrimas iki verslo pradžios, kas ir yra esminė Horizon Advisor veiklos kryptis.